Συστήματα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Constantia, Constantinou (2014)

Thesis

Στις μέρες μας το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς επίσης και ο διεθνής ανταγωνισμός , ασκούν πιέσεις σε όλες τις υπηρεσίες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα με σκοπό την πιο άμεση και γρήγορη προσαρμογή τους στο νέο εξελισσόμενο περιβάλλον