Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου Αναγκαιότητα, Πολιτική Επιλογή ή Ουτοπία;

Loizou-Papanastasiou, Myria (2014)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική Εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημόσια Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Το θέμα «Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου, Αναγκαιότητα, Πολιτική Επιλογή ή Ουτοπία;)) έχει επιλεγεί λόγω της γενικής διαπίστωσης, (από Πολιτική Ηγεσία, Κόμματα, Πολίτες, Αλλοδαπούς Επενδυτές κ.ά.), ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, οι εξαρτώμενες απ' αυτήν Πολιτικές Διοικητικές Δομές και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διέρχονται μια περίοδο κρίσης. Μιας κρίσης συνεχώς εντεινόμενης από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, (οικονομική δυσπραγία, έλλειψη πόρων, δυσμενής διεθνής οικονομική , συγκυρία, αύξηση ανεργίας, μείωση των εσόδων του Κράτους κ.ά.) που χρήζουν άμεσα αντιμετώπισης.