Επαγγελματική ικανοποίηση νοσηλευτών ψυχικής υγείας που απασχολούνται σε κοινοτικές δομές

Hadjicharalampous, Dorita (2014)

Thesis

Ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν τη διοίκηση ενός οργανισμού. Εάν επιθυμούμε αφενός τη σωστή οργάνωση της μονάδας και αφετέρου την καλή σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, επιβάλλεται να μετρήσουμε, να καταγράψουμε και να συμβάλουμε στην αύξηση του βαθμού της επαγγελματικής ικανοποίησής τους. Αναφερόμενοι ειδικότερα στον τομέα της υγείας, ο οποίος απευθύνεται στον άνθρωπο και στο βασικότατο αγαθό της υγείας, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτικών λειτουργών. Μάλιστα, οι λειτουργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας επιβάλλεται πρώτιστα να είναι οι ίδιοι ψυχικά υγιείς και να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εργασία τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους.