Μελέτη των παραγόντων που επηρρεάζουν την υγεία των νοσηλευτών στο εργασιακό περιβάλλον: η περίπτωση της Κύπρου - απόψεις νοσηλευτών

Iakovou, Marilena (2014)

Thesis

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών και σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, στην χώρα της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια, η σύνδεση της εργασίας με την υγεία των εργαζομένων φαίνεται να απασχολεί πολύ τους ερευνητές που χαρακτηρίζουν την σχέση αυτή, ζωτικής σημασίας για την ευημερία των ίδιων των εργαζομένων και την δημιουργία επιτυχημένων οργανισμών (Φιλίππου, 2007). Από τα πιο αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα όπου οι συνθήκες εργασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και την επίδοση των εργαζομένων, είναι αυτό του νοσηλευτή (Γαμπά et al., 2012). Λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δύσκολες και αντίξοες εργασιακές συνθήκες στον χώρο των νοσοκομείων. Γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, με άμεσο αντίκτυπο την μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς (Μιτής & Πρωτοπαπά, 2012).