Αξιολόγηση συμπτωμάτων άγχους σε νοσηλευτικό προσωπικό κοινοτικών δομών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Andreou, Chrystalla (2014)

Thesis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναμφίβολα, οι γρήγοροι έως και εξαντλητικοί ρυθμοί της σύγχρονης εποχής δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τόσο τη ψυχολογική όσο και τη σωματική κατάσταση της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Η έντονη πίεση και το άγχος που προκύπτει, κυρίως από τον επαγγελματικό χώρο, καθίσταται μάλιστα εντονότερη τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας της αβεβαιότητας που εντάθηκε ελέω και της οικονομικής κρίσης (Δίκης, 2013). Οι νοσηλευτές, στις μέρες μας, παρά την μεγάλη έλλειψη προσωπικού και τον αυξημένο φόρτο εργασίας, συνεχίζουν να επιδεικνύουν τον ανάλογο ζήλο στη φροντίδα των ασθενών. Η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, των οικονομικών απολαβών και η ψυχο-εκπαίδευση σε ζητήματα άγχους μπορούν ασφαλώς να βελτιώσουν τον τρόπο που το νοσηλευτικό προσωπικό βιώνει την εργασιακή του ζωή (Κουράκος et al., 2012).