Διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στην Δημόσια Διοίκηση και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Charalambous, Achilleas (2014)

Thesis

Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής μελέτης, ως φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις, έχω επιλέξει να ασχοληθώ με το θέμα : « Διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην Δημόσια Διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που έχει οδηγήσει στην κάθετη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων που το κράτος μπορεί να διαθέσει για την λειτουργία και ανάπτυξη του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τις δεκαετίες που μεσολάβησαν από την ίδρυση της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα υπήρξε μια υδροκέφαλη και σε μεγάλο βαθμό αχρείαστη επέκταση του Δημόσιου Τομέα με την δημιουργία υπηρεσιών, δημόσιων και ημιδημόσιων οργανισμών, καθώς και μεγάλου αριθμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παρόμοια ή και συγκρουόμενα καθήκοντα και πεδίο δράσης.