Κατοχικό δάνειο και πολεμικές αποζημειώσεις

Michaelides, Andreas (2014-09)

Thesis

Η έρευνα που θα ακολουθήσει είχε ως αφορμή για τη συγγραφή της μιας διπλωματική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία ολοκληρώνει τον κύκλο του μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ελληνικό Πολιτισμό. Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι οι πολεμικές αποζημιώσεις και το Κατοχικό Δάνειο που η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα όπως προκύπτει από τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944.

Collections: