Αθηναϊκή δημοκρατία συνθήκες γέννησης της αρχαίας Ελληνικής Δημοκρατίας-προβλήματα-επικαιρότητα

Hadjiantoniou, Antigoni (2014)

Thesis

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς ασχολούμουν με τη παρούσα μελέτη, διαπίστωσα πόσο αναγκαίο είναι για όλους μας να γνωρίσουμε και να διδαχθούμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το πολίτευμα για το οποίο γίνεται λόγος στη συγκεκριμένη εργασία λειτουργούσε με πολύ διαφορετικό τρόπο απ' ότι η σύγχρονη Δημοκρατία την οποία βιcονουμε και αυτό σκοπεύω να παρουσιάσω στη συνέχεια. Για τους Αθηναίους πολίτες του 50υ και 40υ αιώνα Π . χ. θα ήταν αδιανόητο να βλέπουν όλες αυτές ης βιαιότητες και να μένουν άπραγοι. Όμως από την άλλη είναι μεγάλη πλάνη να πιστέψουμε ακόμα και στο ελάχιστο, ότι μπορούμε να επαναφέρουμε τους θεσμούς και τ α χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας στη σύγχρονη εποχή.Η έννοια τη( Δημοκrοτiας παίρνει άλλες διαστάσεις ανάλογα με τη κάθε περίοδο το γενικότερο πλαίσιο.

Collections: