Η σπαρτιάτικη αγωγή και η προσφορά της στον αρχαίο και στον σύγχρονο κόσμο

Agathokleous, Christakis (2015)

Thesis

Η αρχαία Σπάρτη ήταν πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιστορικών της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Τελευταία παρατηρείται αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος και από άλλους, όπως πολιτικούς, νομικούς και συνταγματολόγους. Σύγχρονες έρευνες με θέμα την αρχαία Σπάρτη βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί. Όλες σχεδόν οι έρευνες, τείνουν να ανατρέψουν την επικρατούσα αντίληψη ότι η Σπάρτη βρισκόταν σε δεύτερη θέση,μετά την Αθήνα, όσον αφορά την προσφορά της στον αρχαίο ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό. Η έρευνα που ακολουθεί έχει ως θέμα την αρχαία Σπάρτη και τη συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό. Χωρίζεται σε εφτά κεφάλαια, που υποδιαιρούνται σε υποενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο, η έρευνα αναφέρεται στην ίδρυση του Σπαρτιατικού κράτους. Γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή και επικεντρώνεται στην οργάνωσή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας, είναι η Διοίκηση. Αναλύεται η κοινωνική διαστρωμάτωση του κράτους με αναφορά στις σημαντικότερες τάξεις, στους Σπαρτιάτες, στους Περίοικους και στους Είλωτες. Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Αρχαίας Σπάρτης περιλαμβάνονται στο τρίτο κεφάλαιο. Μετά από σύντομη σύγκριση των πολιτευμάτων Αθήνας – Σπάρτης, γίνεται εκτενής αναφορά στη Λυκούργεια νομοθεσία. Στη συνέχεια αναφέρεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των θεσμών, των Εφόρων, της Γερουσίας, της Απέλλας και της δυαδικής Βασιλείας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις αξίες και τα ιδανικά του γνήσιου Σπαρτιάτη, στην αγάπη του για την πατρίδα, στην ανδρεία, τη γενναιότητα και στη λιτότητα της ζωής του. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται μια γενική θεώρηση του Σπαρτιατικού πολιτεύματος, των εξουσιών και του κράτους, προβάλλεται η αξία του ατόμου και γίνεται προσπάθεια προβολής της Σπάρτης ως κράτους Δικαίου και τέλος δηλώνεται η αυστηρότητα της Λυκούργειας νομοθεσίας. Στο έκτο κεφάλαιο αποδεικνύεται ότι, η Σπάρτη ήταν η πρώτη δημοκρατική πόλη της Ελλάδας. Στη Σπάρτη λειτουργούσε η Δημοκρατία και το κράτος ήταν κοινωνικό. Απαριθμούνται τα προνόμια και τα δικαιώματα των πολιτών και τονίζεται η θρησκευτική πίστη των Λακεδαιμονίων. Καταγράφονται οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δηλώνονται τα αίτια της παρακμής του Σπαρτιατικού κράτους. Στο τελευταίο κεφάλαιο τονίζεται η συμβολή της Σπάρτης στον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. Η μελέτη μου αποσκοπούσε στο να καταδείξει τη διαχρονική εισφορά της Σπάρτης τόσο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όσο και στον παγκόσμιο πολιτισμό, γεγονός που συνεχίζεται μέχρι σήμερα! --

Collections: