Γλαύκος Αλιθέρσης: η ζωή και το έργο του: μια κριτική αποτίμηση

Ttofiros, Christos (2015)

Thesis

Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο ‘Γλαύκος Αλιθέρσης, η ζωή και το έργο του. Μια κριτική ανάλυση’ καταπιάνεται με τον Γλαύκο Αλιθέρση, ένα άνθρωπο των γραμμάτων όχι και τόσο γνωστό στους νεότερους. Κύπριος στην καταγωγή, ο Αλιθέρσης έζησε 30 χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου εργάστηκε σαν καθηγητής σωματικής αγωγής στο γυμνάσιο. Παράλληλα έγραφε ποιήματα ενώ ασχολήθηκε και με άλλα λογοτεχνικά είδη όπως διάφορες μεταφράσεις έργων, θεατρικά, πεζογραφία, μελέτες κ.α. Σκοπός της εργασίας μου είναι να αναδείξει τον Γλαύκο Αλιθέρση σε ένα αξιόλογο ποιητή και για αυτό το λόγο η διπλωματική μου επικεντρώνεται στα ποιήματα του Αλιθέρση μέσα από τις εννιά ποιητικές του συλλογές. Γίνεται αρχικά αναφορά στη πολυτάραχη ζωή του και στα προβλήματα και δυσκολίες που συνάντησε για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό στον αναγνώστη με πιο τρόπο τα βιώματα του επηρεάζουν τον τρόπο που γράφει και πως αυτά διαμορφώνουν το στυλ και τη θεματική του ποιητή. Σταθμό για τον ποιητή αποτέλεσε ο πρόωρος χαμός της κόρης του σε νεαρή ηλικία, κάτι που τον στιγμάτισε ανεπανόρθωτα αφού η κόρη του Γλαύκη βρίσκεται παντού στα ποιήματα του. Έτσι, μέσα από αποσπάσματα όλων σχεδόν των ποιημάτων του, αναφορές στη βιβλιογραφία και τέλος την προσωπική μου ανάλυση ελπίζω ο αναγνώστης να αναγνωρίσει στον Αλιθέρση την ιδιαίτερη ποιητική αξία που πιστεύω ότι του αξίζει. -- My dissertation has the title 'Glafkos Alithrersis, his life and work'. It is a critical analysis which deals with Glafkos Alithersis, a man of literature, not so well known to young readers. Being of Cypriot origin, Alithersis lived for 30 years in Alexandria Egypt where he worked as a gymnastics teacher at a gymnasium. At the same time he wrote poems while working on other forms of literature like: several translations of plays, theatrical plays, prose, studies and more. The aim of my project is to help acknowledge Glafkos Alithersis as a notable poet, and for this reason my dissertation focuses on Alithersis poems through his nine poetic collections. At first, there is reference to his stormy life and the problems and difficulties he encountered so that one can understand more easily how his experiences affect the way he writes and how all these form the style and theme of his poetry. A turning point for the poet is the early death of his daughter in a young age, something that stigmatized him irretrievably since his daughter Glafki is always found in his poems. Thus, through excerpts of almost all of his poems, references in his bibliography and finally my personal analysis, I hope that the reader will attribute Alithersis his special poetic value that I believe he deserves.

Collections: