Οι διαπροσωπικές σχέσεις των διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς και ο ρόλος τους στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Servou, Eleni (2015)

Thesis

Ο άνθρωπος, ως κοινωνικό όν, σε οποιοδήποτε χώρο βρίσκεται αλληλεπιδρά με ή χωρίς τη θέλησή του με όλους όσους έρχεται σε επαφή, επικοινωνώντας είτε πρόσωπο με πρόσωπο με τους άλλους είτε με τη βοήθεια τεχνιτών μέσων (Miell και Dallos, 2007). Η αλληλεπίδραση αυτή πραγματοποιείται μέσα από κάθε μορφή επικοινωνιακής διαδικασίας, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για τη δημιουργία φιλικών σχέσεων (Argyle, 1981). Η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων σε μια σχολική μονάδα, όπως και σε κάθε εργασιακό χώρο, είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι περνούν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους στον χώρο που εργάζονται. Βασικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω θεωρείται η σωστή και εποικοδομητική επικοινωνία των μελών της σχολικής μονάδας. Μέσα από τη διαρκή επικοινωνία, που συντελείται καθημερινά, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί επιδρούν στη διαμόρφωση των σχέσεών τους και στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Καθοριστικός παράγοντας επίσης, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού, αποτελεί η ικανότητα του διευθυντή να συνεργάζεται μαζί τους σε συνδυασμό με την επαγγελματική ικανότητά του, που εξαρτάται κυρίως από τη διοικητική του πείρα και την άρτια επιστημονική του κατάρτιση. Ο τρόπος που ηγείται ο διευθυντής δρα καταλυτικά στην συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, κατά την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της σχολικής μονάδας.

Collections: