Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο

Vasilopoulou, Panagiota (2015)

Thesis

Το πεδίο έρευνας της διπλωματική εργασία με τίτλο «Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο» αφορά τις έννοιες της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της ενδοσχολικής βίας, καθώς και τη συσχέτισή τους με άλλους παράγοντες του σχολικού χώρου και της εκπαίδευσης γενικότερα. Η προτεινόμενη μελέτη - έρευνα στοχεύει να διερευνήσει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα αίτια, τις μορφές και τους τρόπους αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας στα πολυπολιτισμικά δημοτικά σχολεία, εστιάζοντας στο ρόλο των διευθυντών σε αυτήν τη διαδικασία. Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα με επιπτώσεις σε ατομικό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, η μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τον ρόλο των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική ηγεσία όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει μια ακόμα συμβολή στην κατανόηση τόσο του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του τρόπου με τον οποίο αυτό εκφράζεται στα πλαίσια του πολυπολιτισμικού δημοτικού σχολείου, όσο και μια συμβολή στην κατανόηση της σημασίας της ηγεσίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Για τον λόγο αυτό, η μελέτη αναμένεται να συμβάλει τόσο σε επίπεδο διερεύνησης των παραπάνω ζητημάτων, όσο και σε επίπεδο εντοπισμού εκείνων των στρατηγικών, των τεχνικών και των προγραμμάτων αντιμετώπισης του φαινομένου, από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί που βρίσκονται σε θέση ανάγκης για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων.

Collections: