Δείκτες ποιότητας στο χώρο του χειρουργείου

Andreou, Andreas (2015)

Thesis

Η χρήση των δεικτών ποιότητας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας στο χώρο του χειρουργείου αλλά και γενικότερα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δείκτες ποιότητας του χειρουργείου , σε συνδυασμό με τα οφέλη στην ποιότητα. Επίσης , παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτών αλλά και τα κριτήρια για την επιλογή τους , οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα αλλά και γίνεται οι διασφάλιση της. Στο δεύτερο κομμάτι , παρουσιάζεται οτιδήποτε αφορά αποκλειστικά το χειρουργείο , όπως τα χαρακτηριστικά του «υγιεινού» χειρουργείου αλλά και η δομή , οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα στις χειρουργικές επεμβάσεις.