Το προφίλ του τουρισμού στο νομό Χανίων. Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης μέσω εναλλακτικού τουρισμού και διασύνδεσης του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα

Chatzidakis, Stefanos (2015)

Thesis

Ξεκινώντας, η παρούσα πτυχιακή εργασία στην 1 η ενότητα της έχει ως αντικείμενο, (βασιζόμενη σε στοιχεία ερευνών και ερωτηματολογίων) την δημιουργία του τουριστικού προφίλ των όσων επισκέπτονται τον Νομό μας κατά την τουριστική περίοδο και της παρουσίασης των χαρακτηριστικών εκείνων που διαθέτουν καθώς και των προτιμήσεών αλλά και των συνηθειών τους κατά την διάρκεια των διακοπών τους.