Γνώσεις και Στάσεις Νοσηλευτών για το AIDS - Ηπατίτιδα στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια

Pisiara, Kyriaki (2014-09)

Spreading of acquired immunodeficiency syndrome nowadays increases rapidly, therefore it is very important to take complete qualitative services and programs. AIDS carriers are in need of nursing and psychological support from nurses so that they can reintegrate and readjust in society. Thus it is necessary to develop informational programs for caregivers in order to improve their knowledge and their attitude against these types of patients. Through those programs, fight against social exclusion and prejudice for people with AIDS will be easier, since specialists with complete information can help stop spreading the disease.

Thesis

Η εξάπλωση του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας στην εποχή μας αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό, επομένως κρίνεται απαραίτητο η λήψη ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων. Οι φορείς του AIDS χρειάζονται νοσηλευτική και ψυχολογική υποστήριξη από νοσηλευτές ώστε να επανενταχθούν και να προσαρμοστούν στην κοινωνία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθούν ενημερωτικά προγράμματα που να απευθύνονται στους φροντιστές ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις τους και οι στάσεις απέναντι στα άτομα αυτά. Διαμέσου αυτών των προγραμμάτων η καταπολέμηση του στιγματισμού και των προκαταλήψεων ατόμων με AIDS θα γίνει ευκολότερη, αφού διαμέσου των ειδικών με την σωστή ενημέρωση αποφεύγεται η διάδοση τησ νόσου.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων