Ιατρικά σφάλματα και ασφάλεια ασθενών

Leonidou, Marilena (2015)

Thesis

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι για την ασφάλεια των ασθενών, η μείωση των ιατρικών σφαλμάτων έχει καταλυτικό ρόλο. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τέτοια λάθη μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις, περαιτέρω διατήρηση της νόσου, σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατο. Η ασφάλεια των ασθενών ήταν πάντοτε προτεραιότητα για όλες τις χώρες, αλλά η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και διασφάλιση γίνεται πιο εντατική με την αύξηση των καταγγελιών για ιατρικά λάθη. Το αντικείμενο που μελετά η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι η ασφάλεια των ασθενών και τα ιατρικά σφάλματα που πραγματοποιούνται εκ μέρους των ιατρών. Πρόκειται να αναζητηθούν τα αίτια και οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα και έπειτα να αξιολογηθούν. Στην όλη έρευνα δε θα μπορούσε να απουσιάζει ο ορισμός και η μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, αλλά και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη του ιατρικού σφάλματος και στην πρόληψη του. Βάσει της Νομοθεσίας τα ιατρικά σφάλματα τιμωρούνται αφού αφορούν τη θεραπεία προσώπου που πραγματοποιείται με αλόγιστο, βεβιασμένο ή αμελή τρόπο, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή ή να προκαλεί σωματική βλάβη. Τα αίτια των ιατρικών σφαλμάτων είναι ποικίλα, όπως για παράδειγμα η απόκρυψη πληροφοριών από τους ασθενείς σχετικά με την υγεία του, η ελλιπής ενημέρωση του ιατρού για τις εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και επιστήμη, παράγοντες που έχουν να κάνουν με το εργασιακό περιβάλλον, η χορήγηση λανθασμένων φαρμάκων, οι εξαντλητικές ώρες εργασίας, η μη ικανοποιητική εκπαίδευση και η μεγάλη πίεση για την εξυπηρέτηση όσο το δυνατό περισσοτέρων ασθενών. Η ανυπαρξία ποιοτικού ελέγχου μεταξύ των διαδικασιών και του αποτελέσματος, μειώνουν τη μέτρηση των περιστατικών και αυτό δυσχεραίνει την παρακολούθηση των ιατρικών σφαλμάτων. Το επιστημονικό κενό που εντοπίζεται στην εργασία αφορά την απουσία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μέσα από το οποίο θα μπορούσαν να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και διδάγματα.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων