Το εμβόλιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το οικονομικό, κοινωνικό κόστος στην κοινωνία

Leonidou, Georgia (2015)

The cancer of the cervix of the womb is the second most common type of cancer in women worldwide, and the most frequent type of cancer in the developing countries.The "Papanikolaou" test constitutes the method of a timely diagnosis of the cancer of the cervix of the womb for all sexually active women whilst it detects vaginal infections, some sexually transmited diseases and mainly the cancer of the cervix of the womb.Nowadays, women all over the world are given the opportunity to be vaccined against this type of cancer. However, this type of cancer brings about serious psychological, social and economical burden not only on the patients but also on the country's health system.

Thesis

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η εξέταση κατά Παπανικολάου αποτελεί μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου παγκοσμίως για όλες τις σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, καθώς ανιχνεύει κολπικές μολύνσεις, ορισμένα αφροδίσια νοσήματα και κυρίως τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σήμερα δίνετε η δυνατότητα στις γυναίκες να εμβολιάζονται με το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο Καρκίνος όμως του τραχήλου της μήτρας επιφέρει σημαντική ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων