Σύγχρονα θέματα διοίκησης και ηγεσίας στις υπηρεσίες υγείας

Neophytou, Salomi (2015)

Thesis

Η διατριβή πραγματεύεται ένα σημαντικό θέμα που ανακύπτει στον χώρο εργασίας και κατ’ επέκταση στην κοινωνική ζωή. Οι λόγοι επιλογής, που με έκαναν να επιλέξω το θέμα αυτό, είναι το ενδιαφέρον μου και η βελτίωση των γνώσεων μου, ώστε να προετοιμαστώ περισσότερο για το ρόλο αυτό. Επειδή, η εκπαίδευση ποτέ δεν σταματά και αποτελεί το όχημα για να προετοιμαστεί κανείς για το μέλλον.