Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζομένων

Pishiara, Neophyta (2015-09)

The motivation of the employers is one of the most important topics of interest for the business and organizations. The biggest challenge of the leaders of a company is to be able to exploit the full capabilities of the human resources at their disposal, realizing not only the business goals but also personal goals, of each employee separately (Skemp – Arlt, 2007).

Thesis

Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η μεγαλύτερη πρόκληση των ηγετών των επιχειρήσεων είναι να καταφέρουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που είναι στην διάθεση τους, υλοποιώντας όχι μόνο τους στόχους της επιχείρησης αλλά και τους προσωπικούς στόχους του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά (Skemp – Arlt, 2007).

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων