Νομικές ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων ηλεκτρονικών φακέλων υγείας

Kyriakou, Anastasia (2015)

Thesis

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία περιγράφει την έννοια και τη σημασία της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, στην περίπτωση των Δημόσιων Νοσοκομείων. Αναλύονται η χρησιμότητα και ο ρόλος του φακέλου καθώς επίσης και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την εφαρμογή του. Δίδεται έμφαση στο νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, καθώς η σημαντικότητα της εφαρμογής του έχει άμεση σχέση με την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Συνοπτικά, η εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Αρχικά πρόκειται να μελετηθεί η θεωρητική διάσταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Η παγκόσμια βιβλιογραφία είναι πλούσια από θεωρίες και έρευνες για το πιο πάνω θέμα, συνεπώς πριν περάσουμε στο ερευνητικό μέρος, είναι καλό να τις αναφέρουμε. Ο ορισμός, η χρησιμότητα, το όφελος και τα προβλήματα που σχετίζονται με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν.Τέλος, το νομικό πλαίσιο που αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών κρίνεται άξιο προσοχής καθώς η ουσία της εφαρμογής του εν λόγω συστήματος είναι πλήρως συνυφασμένη με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την προστασία όλων των πληροφοριών που τους αφορά.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων