Παρασιτισμός-ευφύμερες κατασκευές-αστική ζωή

Karagiannidi, Isavella ; Demetriou, Katerina (2015)

Thesis

Από την αρχή της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής όταν οι ανάγκες και οι χρήσεις ενός κτιρίου έπρεπε να αλλάξουν απαιτούνταν και η όλη μεταμόρφωσή του. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ντο φαινόμενο της επανάχρησης κτιρίων με προσθετικές δομές. Η εισαγωγή των προσθηκών σε δημόσιους χώρους συγκέντρωσης (μουσεία, εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα), σε χώρους διέλευσης (αεροδρόμια, σταθμούς), σε διάφορους εργασιακούς χώρους κατοικίας καθώς και σε ένα ευρύτερο αστικό τοπίο οδηγούν στην περεταίρω χρήση του αστικού ιστού.