Ο δυϊσμός των ελληνικών επιχειρήσεων : Προβλήματα και Εναλλακτικές Στρατηγικές μιας Ενδιάμεσης Οικονομίας

Makridakis, Spyros ; Kalogirou, Giannis ; Papagiannakis, Lefteris ; Trivellas, Panagiotis (1998)

Book

Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σ’ένα πολύ κρίσιμο σημείο, καθώς η ελληνική οικονομία συμπιέζεται ανάμεσα στις οικονομίες των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρώ. Αυτές οι έντονες εξωτερικές πιέσεις βρίσκουν τη χώρα ανέτοιμη να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τη μακρόπρόθεσμη και με ευρεία συναίνεση στρατηγική που απαιτείται για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το διεθνή οργανισμό.

Collections:
© Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)