Το Ελληνικό Μανατζμέντ : Εξελίξεις, Τάσεις, Προοπτικές

Makridakis, Spyros ; Papagiannakis, Lefteris ; Kalogirou, Giannis (1996)

Book

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το τέλος του 20ου αιώνα σημαδεύεται από μια πραγματική κοσμογονία στο χώρο των επιχειρήσεων με σοβαρές επιπτώσεις στις κοινωνίες των διαφόρων χωρών. Η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και των αγορών και οι ρυθμοί εισαγωγής των τεχνολογιών ιδίως της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στο χώρο της επιχείρησης, δημιουργούν την ανάγκη επανεξέτασηςτων στρατηγικών των εταιριών, της δομής και της οργάνωσης τους, καθώς και του τρόπου διοικήσεως τους.

Collections:
© Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)