Τοις εντευξομένοις ή Περί προσέλκυσης άμεσων ξένων ιδιωτικών επενδύσεων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2013)

Article

Η τρέχουσα δεθνής και εθνική οικονομική συγκυρία "επανέφερε" κατά τρόπο έντονο στο προσκήνιο το θέμα της προσέλκυσης άμεσων ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, δεδομένου ότι αυτές θεωρούνται πολύτιμο "εργαλείο" για την παραγωγή ανάπτυξης, υπό τις δεδομένες παραδοχές της έννοιας: υπό έποψη χώρου: εθνική/ περιφερειακή/ τοπική, και, υπό έποψη είδους: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/