Τοις εντευξομένοις ή Περί υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης έναντι του Δικαίου και των Οργάνων της Ε.Ε

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2013)

Article

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη και με το θέμα των Εθνικών Δημοσίων Διοικήσεων επί σκοπώ μέσω του κατά το δυνατόν εκσυγχρονισμού τους, αυτές να οδηγηθούν σε συγκλίνουσες διοικητικές ρυθμίσεις, τείνουσες σε "ομογενοποίηση" των διοικητικών συστημάτων των Κρατών Μελών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/