Τοις εντευξομένοις ή εν μέρει ενίκησαν και εν μέρει ηττήθησαν

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2009)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Δικαστικές αποφάσεις ενίοτε, προ της αδυναμίας του δικάζοντος δικαστού να "τάμει" τον λόγον της αληθείας κι να αποδώσει μετά βεβαιότητας δικαιοσύνη κατά το ορθόν Δίκαιον, αναφέρουν ότι οι διάδικοι ανεξαρτήτως αντικειμένου δίκης, εν μέρει ενίκησαν και εν μέρει ηττήθησαν.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/