Διοικητικά συστήματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ιστορικές καταβολές, νεότευκτες προσεγγίσεις

Savvidou, Artemis (2013)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Η μελέτη των τεχνικών μεθόδων και συστημάτων οργάνωσης των διαφόρων κοινωνικών μορφωμάτων από τις πρώϊμες ιστορικές περιόδους, οδηγεί σε σειρά ετερόκλητων διαπιστώσεων, συμπερασμάτων και παραδοχών, συνυφασμένων με πλήθος παραμέτρων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/