Τοις εντευξομένοις ή Περί Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2010)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Η Ελλάδα διατελεί ως γνωστόν από την 6η Μαϊου τρ. ετ. υπό "ιδιότυπο" καθεστώς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάσει του Ν. 3845/6.5.2010 υπό τον τίτλο: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/