Τοις εντευξομένοις, ή Η Ελληνική Οικονομία: η δημοσιονομική αρετή και το διακύβευμα εν σχέσει με τα νέα μέτρα "διάσωσής" της

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2012)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Οι ετερόκλητες ραγδαίες και καινοφανείς εξελίξεις των τελευταίων μηνών επί του πεδίου της πολιτικής και της οικονομίας της Ελλάδος, άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε και των Η.Π.Α και η συνακόλουθη κρίση (πολιτική, οικονομική, κοινωνική,) ενδεχομένως να καταστήσουν "κενό γράμμα" τα διαλαμβανόμενα στο ανα χείρας κείμενο, όταν αυτό θα δημοσιευτεί, δεδομένου ότι απο κυλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει κατά τον ΑΙΣΩΠΟΝ

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/