Τοις εντευξομένοις ή Περί περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης και Περιφερειακών Εταιρειών Επενδύσεων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2000)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Η ιστορία έχει καταδείξει, ότι ενίοτε μερικοί ορισμοί έχουν την καλή τύχη να επιβιώνουν του δημιουργού τους, όπως π.χ ο ορισμός της καινοτομίας ως "δημιουργικής καταστροφής" του J. A. SCHUMPETER.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/