Τοις εντευξομένοις ή Η ένταξη της Χώρας εντός της ΟΝΕ: ευκαιρείες και κίνδυνοι

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2000)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Είναι προφανές ότι η απόφαση την οποία έλαβε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την συνεδρίασή του της 19ης Ιουνίου στην πόλη Φέϊρα της Πορτογαλίας, να ενταχθεί και η Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπλέουσα εν προκειμένω με άλλες ένδεκα Χώρες (πλην Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Σουηδίας) ενέχει αφ' εαυτής ιδιάζουσα και καταλυτικού χαρακτήρος σημασία για το μέλλον του τόπου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/