Τοις Εντευξομένοις ή Η γοητεία του παρελθόντος, η αβεβαιότης του μέλλοντος

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Οι Άνθρωποι, ως γνωστόν, με ίδιαίτερη ευχαρίστηση αναπολούν το παρελθόν, εκ των στοιχείων του οποΙου ανακαλούν κατά κανόνα τις ευχάριστες πτυχές του, παραγνωρίζοντες συνήθως τα δυσάρεστα γεγονότα, και καλλιεργούντες τον μύθο των «παληων καλων ημερών», παρά το ως επί το πλείστον συμβαίνον, ότι, δηλαδή, «οι παληές ημέρες» δεν ήταν παντοτε οι καλλίτερες δυνατές ...

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/