Τοις Eντευξoμένoις ή ΟΝΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πολιτειακές, Διοικητικές, Κοινωνικές και Πολιτιστικές Πολιτικές: Βίοι παράλληλοι

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2000)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Η ανατολή του νέου αιώνος, πέραν των αναγκαίων πανηγυρισμών , συνδέεται αναποφεύκτως και με σειρά άλλων γεγονότων, ιδιως για την Ελλάδα, τα οποία αναμένοντο, αλλά δεν ήταν επακριβώς 'χρονικώς' πρόσδιορισμένα. Ένα εξ αυτών, μεγίστης σημασΙας, κατά τον υπογράφοντα το παρόν κείμενο, είναι η υποβολή αίτησης ένταξης της Χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/