Ο παπά-Μαρουλιανός. Η συνεισφορά του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Κρητών για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό.

Κοπανάκη, Αναστασία (2015)

Thesis

Πλήθος επαναστατικών κινήσεων χρειάστηκαν στη διάρκεια αιώνων προκειμένου το νησί της Κρήτης να αποκτήσει την ελευθερία του και να ενωθεί με το σώμα της υπόλοιπης ελεύθερης Ελλάδας. Ελευθερία εδαφική,πνευματική, κοινωνική και θρησκευτική, ελεύθερης δοξολογίας του Τριαδικού Θεού. Στους αγώνες αυτούς η συμβολή των κληρικών της Ορθόδοξης εκκλησίας ήταν καθοριστική τόσο στο πεδίο της αφύπνισης του λαού, του ποιμνίου των ενοριών, όσο και στο πεδίο των πραγματικών μαχών. Από τους απλούς ιερείς μέχρι τους μητροπολίτες, η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την πολυπόθητη απόκτηση της λευτεριάς. Κία τέτοια περίπτωση κρητικού ορθόδοξου ιερέα που μια ζωή μάχονταν το άδικο και την τυραννία και αποζητούσε την λευτεριά από τα δεσμά του κατακτητή, ήταν και η περίπτωση του ιερέα του χωριού Καρουλάς Ρεθύμνου παπά-Εμμανουήλ Ώνδρεαδάκη ή κατά κόσμον παπά Καρουλιανού.