Τοις Eντευξoμένοις Ή Περί ΕΥΡΏ, Συντακτικής Συνέλευσης, Συνθήκης Νίκαιας και Απασχόλησης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2002)

Article

Η εισαγωγή του νέου νομίσματος, του ΕΥΡΩ, εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης, η Διάσκεψη της Βαρκελώνης, η επικύρωση υπό της Ελλάδος της Συνθήκης της Νίκαιας και οι προτάσεις της Επιτρόπου κυρίας Άννας ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ επί θεμάτων απασχόλησης, περί των οποίων γίνεται λόγος σε άλλες στήλες του ανά χείρας τεύχους, αποτελούν αναμφισβητήτως τα πλέον κρίσιμα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για όλους τους Πολίτες των Κρατών Μελών της Ε.Ε., και βεβαίως και για τους Έλληνες

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/