Τοις εντευξομένοις ή Περί της νομοθεσίας των επενδύσεων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1996)

Article

Η νέα Kυβέρνηση εξήγγειλε κατ' αυτάς τους πέντε άξονες(προτεραιότητες) του κυβερνητικού της προγράμματος,οι οποίοι αναφέρονται στην εξωτερική πολιτική και άμυνα, στην οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική, στους θεσμούςκαι στην δημόσια διοίκηση, στην Παιδεία, Υγεία και Κοινωνική προστασία, και τέλος, στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.

Collections:
ccΕλληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Except where otherwise noted, this item's license is described as ccΕλληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης