Τοις εντευξομένοις ή Περί τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1996)

Article

Με βάση τα στοιχεία της.τελευταίας απογραφής πληθυσμού (1991) ο αριθμός των ΟΤΑ στην Ελλάδα με πληθυσμό κατοίκους: 0-199 ανέρχεται σε 1.693 (28,6% του συνολικού αριθμού ΟΤΑ -5.922-),200-499 σε 2.011 (34%'), 500-999 σε 1.207 (20,4%),1 .000-1.99 σε 531 (9%), 2.000-4.999 σε 275 (4,5%), 5.000 και άνω 205 (3,5%).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/