Τοις εντευξομένοις ή Το παγκόσμιο, το διεθνές και το εθνικό: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2002)

Article

Κατά την διανυόμενη χρονική περίοδο (Ιούνιος τρ. ετ.) η Χώρα μας διατελεί υπό καθεστώς ιδιαζουσών συνθηκών, λόγω γεγονότων συμβαινόντων εκτός ή εντός συνόρων της και ιδιοτητων, τις οποίες καλείται να επωμισθεί και να μετουσιώσει σε πράξεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/