Το εφικτόν και το ιδεώδες: η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του Συντάγματος

Athanasopoulos, Constantinos GE. ; Gkioka, Mich. (2001)

Article

Με σειρά άρθρων, που έχουν δημοσιευθέί κατά περιόδους, είχαμε επισημάνει, είτε την ανάγκη μείωσης του αριθμού Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων και διοικητικών διαδικασιών, είτε την ρύθμιση κατ' άλλο τρόπο διαφόρων καταστάσεων, ανεξαρτήτως τομέως (οικονομικών δράσεων, διοικητικά πρακτικών κ.ά.) στην χώρα μας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/