Τοις εντευξομένοις ή Τάχος και οργή ευβουλία εναντία

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2001)

Article

Η πρωϊα της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001 μ.Χ. δεν προοιωνίζετο την πορεία της προς την χορεία των ημερών, οι οποίες ονομάζονται αποφράδες και καταγράφονται υπό της συλλογικής μνήμης ως ανεπιθύμητες και αποτρόπαιες.Αλλά η ροή των εν Νέα Υόρκη γεγονότων σε βάρος, αθώων, γεγονότων τραγικών αιματηρών και θανατηφόρων, έμελλε να την καταστήσει ορόσημο της παγκόσμιας Ιστορίας και σημείο αναφοράς, ότι η ιδέα του ''αντιπεπονθότος'' επανέρχεται στο προσκήνιο, καίτοι, και κατ' Αριστοτέλην: ''δοκεί δε τισί και το αντιπεπονθός είνΙ πλώς δίκαιον, ώσπερ οι Πυθαγόρειοι έφασαν ωρίζοντο γαρ απλώς το δίκαιον το αντιπεπονθός άλλω.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/