Τοις εντευξομένοις ή έργω κουκέτι μύθω...

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Article

Είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι συνήθως οι Άνθρωποι αρέσκονται να δηλώνουν, εξ αφορμής διαφόρων καταστάσεων, ιδίως εκτάκτων, ότι θα «πράξουν», ότι θα «ενεργήσουν», ότι θα «επιλύσουν» προβλήματα, ότι θα επιληφθούν του θέματος και συνήθως, ελάχιστοι ή ελάχιστες φορές, «πράττουν», «διευθετούν», «επιλύουν », προς θλίψιν των εκάστοτε αναμενόντων, δεινοπαθούντων, χειμαζομένων ή αρειμανίως προσδοκούντων... ...

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/