Τοις εντευξομένοις ή Περί της επικοινωνίας Κράτους-Πολιτών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Article

Είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι οι σχέσεις Κράτους - Πολιτών δεν είναι ιδιαιτέρως καλές, παρά το θρυλούμενο, ότι το Κράτος υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον προς εξυπηρέτηση των Πολιτών. Το φαινόμενον μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους, αλλά «τι χρείαν έχομεν μαρτύρων », όταν η κατάσταση καθημερινώς επιδεινώνεται και οι πάντες διαμαρτύρονται συνεχώς για την «απαράδεκτη» κατάσταση, την οποία βεβαίως «εμπνέεται», «δημιουργεί.» , «συντηρεί» και «εκμεταλλεύεται» πάντοτε το Κράτος και πάντοτε ασφαλώς σε βάρος των Υπηκόων του...

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/