Το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας εκφράσεως και η συναφής προστασία του

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Article

Οι Πρόδρομοι της Διακηρύξεως της δεκαετίας 1940 - 1950. Τα ατομικά δικαιώματα γενικώς είχαν δεχΘεί, ως γνωστόν, σημαντικά πλήγματα κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου. Μετά την λήξη όμως του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η εμφάνιση πoλιτικών κατοχύρωσης και προστασίας των επί μέρους ατομικών ελευθεριών, σε επίπεδο εθνικών Συνταγμάτων αφ' ενός και σε διεΘνές επίπεδο αφ' έτερου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/