Τοις εντευξομένοις ή Η γοητεία και οι ελπίδες της επόμενης ημέρας

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2003)

Article

Τα ανωτέρω ενδεικτικά αποσπάσματα εκ των λόγων των θεσμικών τριών Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελετή υπογραφής εν Αθήναις την 16η Απριλίου τρέχοντος έτους της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δημοκρατιών της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας εμπερικλείουν την ιστορική σημασία του γεγονότος, τις προσδοκίες, τις προκλήσεις, τους ενδεχόμενους φόβους, τα νέα καθήκοντα και τα οράματα των Ηγετών και των Λαών των Χωρών της Ευρωπαϊκης Ένωσης εν όψει της επόμενης ημέρας.

Collections:
© Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης