Τοις εντευξομένοις ή Περί αναμνήσεως του παρελθόντος και περί ενοράσεως του μέλλοντος

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2002)

Article

Ελέχθη, ότι οι άνθρωπο αρέσκονται να ατενίζουν Ήλιον, παρά τον δύοντα. Η δεδομένη όμως αυτή ''θέση'' δεν πρέπει ν απροσανατολίζει μόνον προς ''ενόραση'' του μέλλοντος και των προφανών μελλόντων γεγονότων και να αποτρέπει ''απολογισμούς'' και ''ισολογισμούς''.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/