Συμβολή στην ιστορική τοπογραφία της Επισκοπής Κουρίου

Ανδρονίκου, Ανδρέας Σ. (2015)

Thesis

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το θέμα που επιλέξαμε «Επισκοπή Κουρίου» είναι τεράστιο και σίγουρα δε θα μπορούσε να εξαντληθεί στα όρια της παρούσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει τουλάχιστον μία επιτομή του θέματος της, βασισμένη σε ιστορικές πηγές και τεκμηριωμένες αναφορές. Για να επιτευχθεί η προσπάθεια αυτή, χρησιμοποιήθηκαν με χρονολογική σειρά οι διάφορες ιστορικές περίοδοι του Κουρίου Επισκοπής μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς, άμεσες, έμμεσες, επίσημες, δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές. Επιχειρώντας αυτή την ταξινόμηση των πληροφοριών μας, τα αυτούσια κατάλοιπα του παρελθόντος, μνημεία, επιγραφές, ανασκαφικά ευρήματα, παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, καταμαρτυρούν τη χριστιανικότητα αυτού του τόπου. Σε βελτιωμένη μελλοντική εργασία μου θα προσπαθήσω να διανθήσω τα κεφάλαια και τις αναφορές μου με μεγάλο αριθμό έγχρωμων φωτογραφιών. Μέσα από τις αναφορές βλέπουμε ότι η γλώσσα που είναι χαραγμένη στις πέτρες των μνημείων είναι η αρχαία Ελληνική. Εάν προσθέσουμε την Ιστορία, τους μύθους, τους θρύλους, τη θρησκεία και τις παραδόσεις, αποκαλύπτονται οι δημιουργοί 20 αιώνων του πολιτισμού μας, απελευθερώνοντας Φως αιώνιο.