Τοις εντευξομένοις ή Περί της απωλείας των Ηλυσίων Πεδίων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Article

Απωλέσαντες, ενδεχομένως λόγω της πρόφατης κρίσης, (της οπμωμένης εκ της Ασίας, διερχόμενης εκ της Ρωσίας και επηρεάζουσας την Ευρώπη) τα κατά τον Όμηρον Ηλ΄θσια Πεδία (τόπον μυθικόν, ευρισκόμενον στη δυτική άκρη της Γης, διαρκούς έαρος, όπου κατοικούσαν Άνθρωποι αγαπητοί του Διός...) διερωτώμεθα "τις πταίει", ποία η "θεραπεία του κακού" και εάν υπάρχει ελπίς να αποφύγουμε "τα Καυδιανά δίκρανα".

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/