Τοις εντευξομένοις ή Περί Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Article

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα θέματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν αποτελέσει ως γνωστόν, αντικείμενο πολλών γενικών ή ειδικών Μελετών και για πολλές πτυχές τους. Η σχέση όμως Μέσων και Περιφερειακής Ανάπτυξης φαίνεται, ότι εκρίθη θέμα ήσσονος ενδιαφέροντος ή ενδεχομένως, αυτονόητο και δεν έχει « τιμηθεί» μέχρι τούδε παρά με το ενδιαφέρον ελαχίστων Ερευνητών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/