Επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Βαλκανικές Χώρες Προβλήματα και προοπτικές

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1997)

Article

Η ταυτότητα Βαλκανικών τινών Χωρών Επί τροχάδην: "η ταυτότητα" Χωρών τινών της Βαλκανικής: βασικά μεγέθη: πληθυσμός, ακαθάριστο εγχώριο προϊον, προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον έτος, συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέως στην συνολική οικονομική δραστηριότητα της Χώρας, πληθωρισμός

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/