Τοις εντευξομένοις ή Μέγεθος και προβλήματα του Ελληνικού Δημόσιου Τομέως

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Article

Οι πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μεταβίβαση αρμοδιότητων από τα Υπουργεία του Δoικητικού Κέντρου στις Περιφέρειες της Χώρας , η απροθυμία της Κεντρικής Διοίκησης να «υλοποιήσει» αυτήν την εξαγγελία σε λογικούς χρόνους και σε «λογικές» διαστάσεις, η διενέργεια του πρόσφατου διαγωνωμού περί προσλήψεως νέων δημοσίων υπαλλήλωω και η παρατηρηθείσα μεγάλη και ασυνηθής απροθυμία συμμετοχής τελικώς των ενδιαφερόμενων στις σχετικές διαδικασίες, η ίδρυση στα Υπουργεία ευέλικτων Ομάδων εργασίας, επιφορτισμένων με την ευθύνη παρακολούθησης της ποιότητας του παραγομένου εκεί έργου, και τα δημοσιευθέντα στοιχεία περί μετοχοποίησης μεγάλου αριθμού Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Χώρας,θέτουν εκ νέου επί τάπητος πολλά και κρίσιμα ζητήματα περί την Δημόσια Διοίκηση και τον εν γένει, Δημόσια Τομέα της Eλλάδoς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/